Bayan Genital Estetiği
Bayan Genital Estetiği

Ücretsiz muayene randevusu almak için bize hemen ulaşın.

Bayan Genital Estetiği

Cerrahi tekniklerin gelişmesi bayanların çoğu zaman konuşmaktan utandıkları bir konu olan genital estetik cerrahi operasyonlarını gerek görünüm açısından özgüveni artırıcı gerekse fonksiyonel açıdan cinsel sağlığın ve hayatın daha iyi olabilmesi için imkan sunmakta.

Bu bölgede bulunan anatomik yapıların birbirleri ile olan oranları, büyüklükleri renklerindeki değişiklikler bu bölgenin cerrahisinin ana nedeni olmaya devam etmekte aynı zamanda kişilerin ve çiftlerin cinsel hayatını etkilemektedir. Bu yüzden genital bölge kadınlarda bir bütün olarak ele alınmalı ve yapılacak müdahale bir bütün içinde değerlendirilmelidir.

LABİUM MİNUS REDUKSİYONU (İÇ DUDAKLARIN KÜÇÜLTÜLMESİ)

Kadın genital estetik cerrahisi içinde belki de en çok yapılan ameliyattır. Doğuştan olabildiği gibi gebeliklerden sonra veya aşırı kilo alıp verme sonrası gelişebilen labium minus (küçük dudaklar)’un normalden daha büyük olması gerek iç çamaşırı veya bikini mayo seçimi veya kullanımı esnasında zorluk gerekse kişinin cinsel hayatında utanmaya, cinsel ilişki esnasında geriye kıvrılırsa ağrıya neden olabilmesi gerekse hijyenik nedenlerle (kıvrıldığı yerde neme bağlı mantar enfeksiyonları gibi) bayanların ameliyat olmasına neden olmaktadır.

İşlemi yaptırmak için evli veya bekar olmak fark etmez; işlemin kızlık zarı ile hiçbir ilgisi yoktur. İşlemin idrar yolları ile hiçbir ilgisi yoktır. İşlemin gebe kalmakla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

İşlem sonrası estetik anlamda başarılı bir sonuç almaktaki en önemli husus hastanın şikayetinin tam olarak ne olduğunun anlaşılıp bunun hangi teknikle düzeltileceğine karar verilmesidir. Her kadının vajinası birbirinden farklı olduğu için yapılacak her girişim de farklı teknikle olmaktadır.

İşlem lokal anestezi altında 45 dakika içinde yapılabilmekte hastalarımız aynı gün içinde evlerine taburcu olabilmektedir. İşlemde kullanılan dikişler kendiliğinden eriyebilen dikişler olduğundan dikiş almaya gerek yoktur.

İşlemden sonra genellikle birkaç gün genital bölgede şişlik ve ödem olabilir. İşlem sonrası dikişlerin iyileşmesi 1-2 hafta içinde olmakta bu süreçte antibiyotikli pomad ve batikon ile yapılan pansuman yeterli olmaktadır.

Genital bölge işlemlerinden sonra genellikle izler güzel iyileştiğinden işlemin izi belli belirsiz kalır. Hastalarımız cinsel hayatlarına 4 hafta sonra dönebilmektedir.

Bu işlem sonrası en istenmeyen sonuç küçük dudakların vajen girişini örtemeyecek kadar fazla alınıp geriye çok az doku bırakılmasıdır. Bu yüzden hastalarımızla doku fazlalığının küçük dudakların neresinde daha fazla olduğu ve bunun nasıl en güzel şekilde düzeltilebileceğine teknikler üzerinde beraber karar vermek gerekir. Unutmamak gerekir ki nasıl herkesin burnu birbirinden farklı ise her bayanın vajen dış görünümü de birbirinden farklıdır; bu yüzden hangi teknikle nasıl bir sonuç elde edileceği kararını hastamızla beraber vermeliyiz.

VAGİNOPLASTİ (VAGEN DARALTMA)

Kadın genital ameliyatlarında küçük dudak estetiğinden sonra en çok yapılan ikinci ameliyat grubudur.

Vaginanın normal genişliğinden fazla olması yapısal olabildiği gibi fazla sayıda normal doğumlara bağlı gelişen doğum travmalarından dolayı vaginal kasların bütünlüğünün kaybı veya tonusunu kaybetmesi nedeniyle olmaktadır.

Özellikle çiftlerin cinsel hayatını olumsuz yönde etkilemekte cinsel ilişki esnasında vaginadan gelen hava sesi kadınlarda utanmaya neden olabilmektedir. Bir de menapoz ile beraber gelişen bu bölgenin kaslarının tonusunu (sıkılığı) kaybetmesi ve vaginal kuruluk eklenince bayanlar için bazen söylemesi bile zor olan bu konu hayatını gerçekten olumsuz etkiler hale gelmektedir.

Özellikle bayanların büyük tuvaletini yapma gibi ıkınma gerektiren hareketlerde kalın barsağın (rektum) vagina içine doğru fıtıklaşması veya idrar torbasının (mesane) vagina içine doğru çökmesi ile istemsiz idrar kaçırmalar vagina genişlemelerine eşlik edebilmektedir.

Öncelikle yapılacak girişimin belirlenmesi için hastanın tüm şikayetlerinin dikkatlice ortaya çıkarılması ve muayene şarttır. İşlem esnasında kalın barsak fıtıklaşması veya idrar torbası sarkması varsa ameliyattan önce ortaya çıkarılmalı bu hususlara da müdahale edilip edilmeyeceği belirlenmelidir. Yani vaginoplastiyi sadece bir borunun daraltılması gibi değil fonksiyonları ve bütünlüğü bozulmuş kas yapılarının onarımı ve varsa defektlerin onarımı ile beraber düşünmek gerekir. Yani bu ameliyatı vagen daraltma yerine vagen yenileme olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.

İşlem genelde spinal veya genel anestezi altında 1 saat sürmektedir. Genelde işlem sonrası vaginaya yerleştirilen tampon ameliyat gecesi veya ertesi sabah çıkarılır. Hastalarımız 1 gece hastanede kalırlar. 3-5 günlük dinlenme periyodundan sonra günlük aktivitelere kontrollü şekilde dönülebilir. Özellikle ameliyat sonrasında dış kısmında dikiş olan hastalarda günlük tuvalet sonrası batikon ile pansuman yapmaları yeterli olacaktır.

Hastaların cinsel hayatlarına dönüşleri 6-8 hafta sonra olabilmektedir. Cinsel hayatlarına dönüş için yapması gerekenler konusunda doktorunun tavsiyelerini dinlemeli özellikle ameliyat sonrası ilk cinsel birleşmelerinde eşlerini doktorunun tavsiyeleri konusunda bilgilendirmelidirler.

Özellikle kas onarımının yapıldığı olgularda günlük hayata dönüşte ameliyat sonrası kabız olmamak ağır cisimler kaldırmamak aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

LABİUM MAJUS ESTETİĞİ (BÜYÜK DUDAK ESTETİĞİ)

Kadın dış genital sistemindeki büyük dudaklar (küçük dudakların dış kısmındaki tüylü alan) genellikle yaşla beraber veya kalıtsal olarak hacim kaybına veya deri fazlalığına bağlı sarkmaya meyilli olabilmektedir.

Eğer dış dudaklardaki problem hacim azalmasına bağlı sönük görünümse bunun düzeltilmesi için büyük dudakların içine yağ enjeksiyonu (lipofilling- yağ grefti) yapılabilir. Bu işlem vücudun herhangi bir yerinden liposuction yani vakumla yağ alma tekniği ile elde edilen yağ hücrelerinin hacim kaybetmiş olan büyük dudakların içine enjeksiyonudur.

İşlem lokal sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakikada yapılabilmektedir. Hastalarımız aynı gün evlerine taburcu olmaktadırlar. İşlem sonrası 3-7 gün dudaklarda şişlik ve ödem görülmektedir. İşlem sonrası ameliyat bölgesinde herhangi bir iz kalmamaktadır.

Diğer yağ enjeksiyonlarında da olduğu gibi transfer edilen yağların tamamının yeni yerlerinde kalması mümkün değildir. Yani labum majuslara enjekte ettiğimiz yağların bir kısmı erir; bu yüzden yağ enjeksiyonu yapılan hastalarımızda işlemin tekrar yapılma ihtimali vardır ve bunu hastalarımızın bilmeleri gerekmektedir. İşlemin 6 ayda bir yenilenmesinde sakınca yoktur.

Diğer bir konu olan labium majusların derisinin aşırı fazla olması ise ancak cilt çıkarılması yöntemi ile düzeltilebilecek bir durumdur. Bu işlemde lokal sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika sürer ve işlem sonrası büyük dudaklar üzerinde yatay ve büyük dudaklar ile kasık kıvrımı arasında dikey iz kalabilmektedir. Bu izler üzerinde 1-2 hafta antibiyotikli pomade ve batikon ile yapılan pansumanı takiben yara bakımı genelde tamamlanır. Bu izlerin kaybolmaya başlaması aylar sürer ve bu yöntem hiç iz bırakmayan bir yöntem değildir. O yüzden bu yöntemle ameliyat edilecek hastalar özenle seçilmeli ve ameliyatın nihai sonuçları hakkında tam bilgi sahibi olmalıdırlar.

DOĞUM İZLERİNİN DÜZELTİLMESİ (EPİZYOTOMİ SKAR REVİZYONU)

Normal doğumlarda bebeğin vaginal kanaldan rahat çıkabilmesi için vagen girişinde yapılan kesi (epizyotomi) bazen kötü iyileşme veya iyi onarılamama nedeniyle kötü bir iz bırakabildiği gibi cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilmektedir.

Genelde lokal sedasyon anestezisi altında 30 dakika süren bir işlemle kötü skar dokusu çıkarılır ve en az reaktif dikişler ile o bölge yeniden onarılır. Hastalarımız aynı gün evlerine taburcu olabilmektedirler. Genellikle 1-2 haftalık antibiyotikli pomad vebatikon ile pansumanı takiben dikişlerin iyileşmesi sağlanmaktadır.

MONS PUBİS ESTETİĞİ

Vaginanın üst kısmını oluşturan ters üçgen şeklindeki tüylü alana mons pubis denmekte olup; bazı bayanlarda bu alana altındaki yağ dokusundan dolayı oldukça kabarık görünümlü olabilir.

Genelde lokal anestezi altında 30 dk. süren bu işlem aslında bu bölgeye uygulanan liposuction olup hastalar aynı gün evlerine geri dönebilmekedir. Ameliyat bölgesinin ortalama 7-10 günlük bir ödem ve şişlik olacağı unutulmamalıdır. Operasyonun sonucu 1 aydan sonra görülecektir.

KLİTEROPLASTİ (KLİTORİS ESTETİĞİ)

Klitoris üzerindeki derinin normalden fazla olması veya kabarık olması güzel görünmeyen bir durum olabildiği gibi orgazm problemlerine de neden olabilmektedir.

Lokal anestezi altında yaklaşık 30 dk. süren bu işlem sorası hastalarımız genelde akşama evlerine gidebilmektedirler.

İşlem sadece görünüm olarak estetik fayda sağlamaz doğru vakalarda orgazmı kolaylaştırmaktadır.

KALICI KIZLIK ZARI ONARIMI (FLEP İLE HİMENOPLASTİ)

Özellikle inanç nedeniyle onarımının talep edildiği toplumlarda sadece cinsel ilişki ile değil travma kazalar ile de kızlık zarının bütünlüğünün bozulabildiği bilinmelidir. İlk cinsel birleşmede bayanların yaklaşık %60’da kızlık zarının yırtılmasına bağlı kanama olmadığı gerçeği de bilinmelidir. Hatta bazı kızlık zarlarının doğum esnasında yırtıldıkları da bilinmektedir. Bu yüzden bilinmelidir ki hiçbir kızlık zarı onarımı %100 cinsel ilişki kanamasını garanti edemez. Vaginal girişin 1-1,5 cm. içerisinde bulunan himen (kızlık zarı) yapı olarak çok çeşitli formlarda olabilmektedir.

Kızlık zarı onarımları 2 şekilde yapılır.

Geçici teknik: Genelde düğün gecesinde 5-7 gün önce yapılan yöntemler olup kızlık zarı üzerine konulan geçici birkaç dikişin cinsel ilişkide koparak lekelenme tarzında kanama yapması beklenir. Bu yöntemleri birçoğu gerçek kızlık zarı onarımı değildir ve ilişki esnasında dikişlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ben bu yöntemle onarım yapmıyorum.

Flep yöntemi ile kalıcı kızlık zarı onarımı: Bu yöntem kalıcı kızlık zarı onarım yöntemi olup işlem genelde düğün tarihinden en az 1 adet dönemi önce olmalıdır. Genelde adet döneminin bitimine planlanan ameliyat tarihi lokal anestezi altında yaklaşık 45 dk. sürer. Tamamen kızlık zarı dokularının flepler şeklinde dikilmesi prensibi ile yapılan teknik sonrası adet (mensturasyon) kanının çıkacağı ufak bir delik bırakılır. Hastalarımız aynı gece evlerine gönderilirler.

İlk hafta hastalarımız bacaklarını gergin olarak açmaları gereken davranışlardan ve dar iç çamaşırı giymekten kaçınırlar. Başarılı iyileşmiş bir onarımdan 1 ay sonra dikişler tamamen iyileşmiş olduğundan genelde iz bile görülemez onarım yıllar sonra bile kendini korumakta yani işlem geçici değil kalıcıdır. Yani kalıcı yöntem ile onarımı düğünden birkaç gün önce değil yıllar önce bile yaptırabilirsiniz.

Open chat